0969 934 934HotLine

0969.934.934

Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
bandovietnamkholon@gmail.com

ĐANG GIẢM GIÁ

Bản đồ (map) – lập bản đồ GIS

1. Giới thiệu về bản đồ Bản đồ (map) thế giới Bản đồ là gì? bản đồ map thường sẽ hiển thị một biến dữ liệu hoặc chỉ số, thường sử dụng mã màu để chỉ ra mật độ, tần số, hoặc tỷ lệ phần trăm trong một khu vực nhất định, cho phép so sánh nhanh giữa các vùng. Mã hóa màu sắc cũng có thể được sử dụng để hiển thị thay đổi theo ...