0969 934 934HotLine

0969.934.934

Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
bandovietnamkholon@gmail.com

ĐANG GIẢM GIÁ

Sự phát triển của bản đồ

1.Sự ra đời của bản đồ Bản đồ đã thay đổi theo nhiều cách thay vì bản đồ đầu tiên được sử dụng.Các bản đồ khi xưa được sản xuất trên da, đá và gỗ và hiện giờ phổ biến nhất để sản xuất bản đồ là giấy. Ngày nay, tuy nhiên, bản đồ được sử dụng trên máy tính, sử dụng phần mềm như GIS hoặc hệ thống thông tin địa lý . Cách làm ...