0969 934 934HotLine

0969.934.934

Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
bandovietnamkholon@gmail.com

ĐANG GIẢM GIÁ

1.Sự ra đời của bản đồ

Bản đồ đã thay đổi theo nhiều cách thay vì bản đồ đầu tiên được sử dụng.Các bản đồ khi xưa được sản xuất trên da, đá và gỗ và hiện giờ phổ biến nhất để sản xuất bản đồ là giấy. Ngày nay, tuy nhiên, bản đồ được sử dụng trên máy tính, sử dụng phần mềm như GIS hoặc hệ thống thông tin địa lý .

Cách làm bản đồ cũng được thay đổi. Ban đầu, bản đồ được tạo ra bằng cách sử dụng khảo sát đất đai, địa hình và quan sát. Khi công nghệ tiên tiến, bản đồ đã được thực hiện bằng cách sử dụng nhiếp ảnh trên không, và cuối cùng là viễn thám , đó là quá trình được sử dụng ngày nay – xem tham khảo ở đây: BẢN ĐỒ GIẤY – BẢN ĐỒ SỐ VÀ TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG?

Sự xuất hiện của bản đồ đã phát triển cùng với độ chính xác của chúng. Maps đã thay đổi từ những hiển thị cơ bản sang các chi tiết phức tạp,  chính xác, được toán tạo ra.

2. BẢN ĐỒ THẾ GIỚI

Bản đồ nói chung nói chung là phải thật tỉ mỉ  và chính xác.Bản đồ toàn thế giới hiện nay được in ấn, độ chính xác cao khi bạn tìm mua bản đồ thế giới tại các địa điểm uy tín.